Lyndby Vikingeskibslaug
Hornsherredvej 202, Lyndby Strand, 4070 Kr. Hyllinge.

Frisk luft, råhygge og råsejl. Træ, tjære og tovværk - samt lidt væde.

Velkommen til laugets hjemmeside.

 

Her kan du læse lidt om bådelauget og de aktiviteter, som med tiden har gjort os til et fællesskab.

 

LVL er et bådelaug og en frivillig forening af medlemmer, som synes, det er indholdsrigt at sejle og tjære nogle moderne vikingeskibe.

 

Da vi er et demokratisk bådelaug med begrænsede resourcer, klarer vi de praktiske detalier vedr. sejladser mm via Facebook. Der kan alle se med, og medlemmerne kan lave opslag.

 

Hjemmesiden opdateres af bestyrelsen.

Tjek vejret:

 

Farvandsudsigt           Vandstand 

Uddrag af laugets vedtægter

 

Skibslaugets formål er...

 

At bevare og udbrede kendskabet til praktisk sejlads med vikingeskibe/råsejl.

 

At gøre medlemmerne til mere kyndige sejlere.

 

At skabe socialt samvær gennem aktiviteter omkring arbejdet med vikingeskibene.

 

At udveksle ideer og erfaringer med andre grupper fra ind- og udland med interesse for historiske perspektiver.

 

At give flere interesserede mulighed for at opleve vikingekulturen med alle sanser.

 

Bådene er på land.

 

Efter endnu en dejlig sæson er bådene kommet på land.

Sæsonens fornøjelser i bådelauget er blevet til minder, som vi forhåbentlig kommer til at dele i den kommende tid. Vinteren står for døren og dermed ændrer aktiviteterne sig i vor lille forening - bl.a. har vi gang i et projekt i langbuebygning.

 

Aktiviteterne i Lyndby Vikingeskibslaug har almindeligvis Maritimt Forsøgscenters vikingeskibe som naturligt samlingspunkt. Det er skibene, det handler om. Det er dem, vi sejler med; det er dem, vi vedligeholder; og det er dem, vi taler om. Ikke at vi er nørdede, vi taler også om andre ting, men vi kan lide håndværket,samværet og sømandsskabet; og vi vil blive dygtigere og vide mere. Det handler om at tage del i opgaverne og få noget til at ske.

 

Vi stiler efter at komme ud at sejle hver anden søndag i sommerhalvåret, samt at afholde et større sommertogt i juli af én eller flere ugers varighed. Dertil kommer et par ad hoc ture  og aftensejladser.

Sæsonen afsluttes med at vi hjælpes ad med at få bådene og broerne på land.

 

Om vinteren går tiden med sociale arrangementer - såsom seminar,  julefrokost og isbådssejlads mm.. Efter generalforsamlingen går vi i gang med at klargøre bådene til den nye sæson.

 

Søndagssejladserne handler i høj grad om at kende sit skib: dels det med alle navnene på dette og hint, og dels det med at håndtere bådene på fjorden. Selv erfarne sejler har måtte erkende, at det ikke er så ligetil at vende en råsejler.  Vi hygger os med både fejl og succeser.

 

Togter og ture er ofte uden fast drejebog, udover deltagernes - og vejrets - naturligvis.

 

 

Ønsker du at opleve os i aktion, er du velkommen til at gå ind på Facebook og se, hvornår vi sejler næste gang. Send derpå en mail, om at du ønsker en prøvetur, til tovholderen for den pågældende sejlads / event - og mød frem som aftalt.

Bliv medlem

Vi ser frem til, at tønden bliver fyldt.

En lille del af flåden

www.vikingeskibene.dk