Her kan du læse lidt om bådelauget og de aktiviteter, som med tiden har gjort os til et fællesskab. Lyndby Bådelaug er en frivillig og demokratisk forening af medlemmer, som synes, at det er indholdsrigt at sejle, tjære og vedligeholde moderne vikingeskibe. Det hele handler om oplevelser, fællesskab og hyggelige sammenkomster.


Formålet med Lyndby Bådelaug

- At bevare og udbrede kendskabet til praktisk sejlads med vikingeskibe/råsejl.

- At gøre medlemmerne til mere kyndige sejlere.

- At skabe socialt samvær gennem aktiviteter omkring arbejdet med vikingeskibene.

- At udveksle ideer og erfaringer med andre grupper fra ind- og udland med interesse for historiske perspektiver.

- At give flere interesserede mulighed for at opleve vikingekulturen med alle sanser.

Sejlsæsonen er slut, men...

Vinteren  har også sine aktiviteter, herunder rebslagning, gennemgå al torvværk, julefrokost, planlægning af næste års sejlads og generalforsamling. Når isen dækker fjorden, så har vi mulighed for at sejle med isbåde om vinteren.

Fra midten af marts og frem til 1. maj sættes bådene i stand, broerne skal ud og bådene i vandet til den nye sæson. Derfor er det vigtigt at alle viser deres hengivenhed overfor skibene, fællesskabet, drømmene og minderne – ved at møde op mange gange i netop denne periode. I vinterens løb bliver der også en debat om nye tiltag, og ikke mindst om hvor sommertogtet går henad næste år.

Bestyrelsen


Bestyrelsen består i øjeblikket af:

Palle Larsen (kasserer), Nanna, Irene, Sérgio Burmeister, Bent Schaurman Nielsen (festnisse), Anna Sass Andersen (formand) 

Suppleant: Steen Iversen

Kontakt os